Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Aktuality - všeobecné oznamy

Autobusový zájazd do Kežmarku

MESTO JELŠAVA
si pre Vás v rámci Letnej prázdninovej činnosti mesta Jelšava 2016 pripravilo
autobusový zájazd do Kežmarku na
EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO 2016
viac...

Zverejnené 22.6.2016 Vyprší o 12 dní.


 

Čerešňové dni

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava,
Mestské múzeum Jelšava,
Mesto Jelšava,
Mestský záhradkársky spolok,
a
OZ Jelšavanka
 
Vás pozývajú na tr ...viac...

Zverejnené 22.6.2016 Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie - Slovenská inšpekcia ŽP Banská Bystrica

Zverejnené 30.5.2016


 

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých ok ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Maliarska tvorba košických výtvarných umelcov Martina Račka, Dušana Baláža, a Viery Szabovej

A3 vystava_ Dni mesta Jelsava.jpg

Pri príležitosti osláv Dní mesta Jelšava,
Mesto Jelšava, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava
predstavuje maliarsku tvorbu košických výtvarných umelcov Martina Račka,  Dušana Baláža ...viac...

Zverejnené 18.5.2016 Vyprší o 7 dní.


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 10.5.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Anglický letný tábor

f.jpg

Kedy? 15.-19. august 2016
Kde? priamo v areáli Vašej školky
V akej cene? 8:00 - 14:00 hod. = 32 € ( cena zahŕňa: zahraničný lektor, materiál na činnosť )
Čo Vás čaká? Zábavna atmo ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 26.4.2016


 

Fotopasce ako pomoc pri odhaľovaní zakladateľov nelegálnych skládok odpadu

Zverejnené 26.4.2016


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch  9. júna 2016, 30. júna 2016, 21. júla a 18. augusta 2016 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Adr ...viac...

Zverejnené 26.5.2016 Vyprší o 52 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 29.2.2016
Aktualizované: 28.3.2016 Vyprší o 187 dní.


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@mestojelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Páči sa Vám nový vzhľad webstránky
 
 
41

 
 
 
20

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka