Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Aktuality - všeobecné oznamy

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ? ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.
 
viac...

Zverejnené 29.7.2016


 

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých ok ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 10.5.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Anglický letný tábor

f.jpg

Kedy? 15.-19. august 2016
Kde? priamo v areáli Vašej školky
V akej cene? 8:00 - 14:00 hod. = 32 € ( cena zahŕňa: zahraničný lektor, materiál na činnosť )
Čo Vás čaká? Zábavna atmo ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 26.4.2016


 

Fotopasce ako pomoc pri odhaľovaní zakladateľov nelegálnych skládok odpadu

Zverejnené 26.4.2016


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch  9. júna 2016, 30. júna 2016, 21. júla a 18. augusta 2016 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Adr ...viac...

Zverejnené 26.5.2016 Vyprší o 18 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 29.2.2016
Aktualizované: 28.3.2016 Vyprší o 153 dní.


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@mestojelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Páči sa Vám nový vzhľad webstránky
 
 
47

 
 
 
25

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka