Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Aktuality - všeobecné oznamy

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých ok ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 10.5.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Anglický letný tábor

f.jpg

Kedy? 15.-19. august 2016
Kde? priamo v areáli Vašej školky
V akej cene? 8:00 - 14:00 hod. = 32 € ( cena zahŕňa: zahraničný lektor, materiál na činnosť )
Čo Vás čaká? Zábavna atmo ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 26.4.2016


 

Fotopasce ako pomoc pri odhaľovaní zakladateľov nelegálnych skládok odpadu

Zverejnené 26.4.2016


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch  9. júna 2016, 30. júna 2016, 21. júla a 18. augusta 2016 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Adr ...viac...

Zverejnené 26.5.2016 Vyprší o 26 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 29.2.2016
Aktualizované: 28.3.2016 Vyprší o 161 dní.


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@mestojelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Páči sa Vám nový vzhľad webstránky
 
 
44

 
 
 
23

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka