Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217 „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie_ „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 23.11.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 22.11.2016


 

Oznámenie „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 14.10.2016


 

Výberové konania

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka

Zverejnené 15.11.2016
Aktualizované: 23.11.2016 Vyprší o 12 dní.


 

Predaj a nájom majetku mesta

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Olresný dopravný inšpektorát v Revúcej -Rozšírenie stránkových dní v mesiaci december 2016.

Zverejnené 1.12.2016 Vyprší o 28 dní.


 

VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

Zverejnené 30.11.2016 Vyprší o 11 dní.


 

VIANOCE V JELŠAVSKOM KAŠTIELI

Zverejnené 23.11.2016 Vyprší o 13 dní.


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Systém nakladania s odpadmi v meste Jelšava

Zverejnené 12.8.2016 Vyprší o 28 dní.


 

Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Jelšava, že na prízemí budovy Mestského úradu je umiestnená schránka – Podnety a sťažnosti – prostredníctvom ktorej, resp. do ktorej môžu obyvatelia listom t. j. písomne pr ...viac...

Zverejnené 2.8.2016


 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ? ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.
 
viac...

Zverejnené 29.7.2016


 

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých ok ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 10.5.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Anglický letný tábor

f.jpg

Kedy? 15.-19. august 2016
Kde? priamo v areáli Vašej školky
V akej cene? 8:00 - 14:00 hod. = 32 € ( cena zahŕňa: zahraničný lektor, materiál na činnosť )
Čo Vás čaká? Zábavna atmo ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 26.4.2016


 

Fotopasce ako pomoc pri odhaľovaní zakladateľov nelegálnych skládok odpadu

Zverejnené 26.4.2016


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 29.2.2016
Aktualizované: 28.3.2016 Vyprší o 28 dní.


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
49

 
 
 
2

 
 
 
6

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka