Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení upozornenia na smogovú situáciou

Zverejnené 10.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 8.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 8.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 3.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 29.12.2017


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 20.12.2017


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 13.12.2017


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v k. ú. Jelšava lokalita Za Horou

Zverejnené 22.11.2017


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Zverejnené 27.10.2017


 

OZNÁMENIE „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023.“

Zverejnené 17.10.2017


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Zverejnené 10.10.2017


 

Rozhodnutie o povolení JPÚ k.ú. Jelšava -lokalita Za Horou

Zverejnené 12.9.2017


 

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV

Zverejnené 10.8.2017


 

OZNAM DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 
O Z N A M
DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ
Mesto Jelšava, ako správca Dane z nehnuteľností oznamuje majiteľom nehnuteľností v KÚ Jelšava,  ktorým doposiaľ  nebolo doručené rozhodnutie o vy ...viac...

Zverejnené 11.5.2017


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 28.4.2017


 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - Učiteľ ANJ pre 2. stupeň ZŠ

Zverejnené 12.1.2018 Vyprší o 40 dní.


 

Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

Zverejnené 12.1.2018 Vyprší o 26 dní.


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní

Zverejnené 3.11.2017
Aktualizované: 8.11.2017


 

Výberové konania

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Zverejnené 3.8.2017


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 8.1.2018


 

Oznam

Vážení obyvatelia, ospravedlňujeme sa Vám za uverejnenú chybnú prílohu v decembrovom vydaní Jelšavana, v ktorej sú nesprávne uvedené oznámenia o obchodných verejných súťažiach. Správna príloha je v Je ...viac...

Zverejnené 18.12.2017 Vyprší o 14 dní.


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Jelšava

propagaciaKS.jpg

Zverejnené 5.12.2017


 

Prepravná služba „ Sociálny taxík ˮ

Zverejnené 14.7.2017


 

Nové bývanie v Jelšave

letak2.jpg

Zverejnené 30.5.2017


 

Ako nakladať so stavebným odpadom?

Zverejnené 30.5.2017


 

Oskar bez bariér 2016

                                                                              Vyhrali sme!  
                                                                    Oskar bez bariér 2016 

...viac...

Zverejnené 23.5.2017


 

„Musí vznikať toľko odpadu?“

Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu.  To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred rozmýšľali nad tým, ...viac...

Zverejnené 4.5.2017


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 28.3.2017


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

pecat_rozvoja_obce_2016_4cm.png

Zverejnené 13.3.2017


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

Kontakty referáty

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Beáta Repáková

ekonom@jelsava.sk

 

4482 631-2

0915 791 512

104

účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

107

bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

115

MOS

Ing. Erika Lelkeš

erika.lelkes@jelsava.sk

4482 631-2

115

výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

112

Obstarávanie

 

 

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 650

0917 240 035

111

terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Jana Januchová

 

 

Terénni pracovníci

Bc. Ingrid Žigová

Jana Boldiová

Svetlana Javorčíková

tsp@jelsava.sk

jana.januchova@jelsava.sk

0908 761 224

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

4482 205

4882 250

0907 254 580

4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Miroslav Mišanko - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

4881 118

4482 061

 

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Mgr. Adam Slovák – odb. ref.

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

7325 796

0917 126 386

0915 908 470

 

448 20 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

4482 494

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
128

 
 
 
8

 
 
 
53

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka