Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Aktuality - všeobecné oznamy

Oznam

Vážení spoluobčania,
   dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých ok ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Maliarska tvorba košických výtvarných umelcov Martina Račka, Dušana Baláža, a Viery Szabovej

A3 vystava_ Dni mesta Jelsava.jpg

Pri príležitosti osláv Dní mesta Jelšava,
Mesto Jelšava, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava
predstavuje maliarsku tvorbu košických výtvarných umelcov Martina Račka,  Dušana Baláža ...viac...

Zverejnené 18.5.2016 Vyprší o 34 dní.


 

Skryté krásy divokej prírody.

vernisazWildcam2016_743.jpg

Výstava fotografií v Mestskom dome kultúry potrvá do 03.06.2016

viac...

Zverejnené 15.5.2016 Vyprší o 3 dni.


 

Nočná hasičská súťaž

pozvánka-nočná-2016.jpg

Zverejnené 11.5.2016


 

ZÁHRADKÁRSKE TAJOMSTVO POD ŠTOPĽOM

Záhradkárske-tajomstvo-pod-štopľom.jpg

Zverejnené 11.5.2016


 

Dni mesta Jelšava 2016

DMJ2016_plagat.jpg

Zverejnené 11.5.2016


 

XII.ročník SÚŤAŽE VO VARENÍ GEMERSKÝCH GULIEK

Plagát-guľky-1.jpg

Zverejnené 11.5.2016


 

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Mesto Jelšava
Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava
vyhlasuje výberové konanie na
dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
Výberové konanie sa usku ...viac...

Zverejnené 11.5.2016


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 10.5.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Anglický letný tábor

f.jpg

Kedy? 15.-19. august 2016
Kde? priamo v areáli Vašej školky
V akej cene? 8:00 - 14:00 hod. = 32 € ( cena zahŕňa: zahraničný lektor, materiál na činnosť )
Čo Vás čaká? Zábavna atmo ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 26.4.2016


 

Fotopasce ako pomoc pri odhaľovaní zakladateľov nelegálnych skládok odpadu

Zverejnené 26.4.2016


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch  9. júna 2016, 30. júna 2016, 21. júla a 18. augusta 2016 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Adr ...viac...

Zverejnené 26.5.2016 Vyprší o 79 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 29.2.2016
Aktualizované: 28.3.2016 Vyprší o 214 dní.


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@mestojelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka