Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Pozvánka na 38. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 24. januára 2018 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

Zverejnené 19.1.2018 Vyprší o 5 dní.


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 18.1.2018


 

Oznámenie o zrušení upozornenia na smogovú situáciou

Zverejnené 10.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 8.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 8.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 3.1.2018


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 29.12.2017


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 20.12.2017


 

OZNAM - Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10

Zverejnené 13.12.2017


 

OZNÁMENIE „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023.“

Zverejnené 17.10.2017


 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - Učiteľ ANJ pre 2. stupeň ZŠ

Zverejnené 12.1.2018 Vyprší o 38 dní.


 

Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

Zverejnené 12.1.2018 Vyprší o 24 dní.


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní

Zverejnené 3.11.2017
Aktualizované: 8.11.2017


 

Výberové konania

Výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Zverejnené 3.8.2017


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava

Zverejnené 8.1.2018


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Jelšava

propagaciaKS.jpg

Zverejnené 5.12.2017


 

Prepravná služba „ Sociálny taxík ˮ

Zverejnené 14.7.2017


 

Nové bývanie v Jelšave

letak2.jpg

Zverejnené 30.5.2017


 

Ako nakladať so stavebným odpadom?

Zverejnené 30.5.2017


 

Oskar bez bariér 2016

                                                                              Vyhrali sme!  
                                                                    Oskar bez bariér 2016 

...viac...

Zverejnené 23.5.2017


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

pecat_rozvoja_obce_2016_4cm.png

Zverejnené 13.3.2017


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

Kontakty referáty

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Beáta Repáková

ekonom@jelsava.sk

 

4482 631-2

0915 791 512

104

účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

107

bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

115

MOS

Ing. Erika Lelkeš

erika.lelkes@jelsava.sk

4482 631-2

115

výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

112

Obstarávanie

 

 

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 650

0917 240 035

111

terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Jana Januchová

 

 

Terénni pracovníci

Bc. Ingrid Žigová

Jana Boldiová

Svetlana Javorčíková

tsp@jelsava.sk

jana.januchova@jelsava.sk

0908 761 224

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

4482 205

4882 250

0907 254 580

4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Miroslav Mišanko - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

4881 118

4482 061

 

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Mgr. Adam Slovák – odb. ref.

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

7325 796

0917 126 386

0915 908 470

 

448 20 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

4482 494

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
128

 
 
 
9

 
 
 
53

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka