Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Biela pastelkaVytlačiť
 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Logo Bielej pastelky.jpg
Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných
situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej
ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť
sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa
o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých
každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým
postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom.
Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na
účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do
stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy,
úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti
všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.
Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným
tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia
najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na
všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop
kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom
meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu
roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť
stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX
v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC
v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv.
Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach
a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky
a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej
pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové
parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám
možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho
podpisom. Tešíme sa na vás!
Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik
samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma,
práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy
a pod.; obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na
vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických
a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov
nevidiacich a slabozrakých ľudí.
Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

 

1.JPG

 

2_výsledok.JPG

 

3_výsledok.jpg


 
 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

Kontakty referáty

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Beáta Repáková

ekonom@jelsava.sk

 

4482 631-2

0915 791 512

104

účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

107

bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

115

MOS

Ing. Erika Lelkeš

erika.lelkes@jelsava.sk

4482 631-2

115

výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

112

Obstarávanie

 

 

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 650

0917 240 035

111

terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Jana Januchová

 

 

Terénni pracovníci

Bc. Ingrid Žigová

Jana Boldiová

Svetlana Javorčíková

tsp@jelsava.sk

jana.januchova@jelsava.sk

0908 761 224

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

4482 205

4882 250

0907 254 580

4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Miroslav Mišanko - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

4881 118

4482 061

 

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Mgr. Adam Slovák – odb. ref.

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

7325 796

0917 126 386

0915 908 470

 

448 20 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

4482 494

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
124

 
 
 
8

 
 
 
50

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka