Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Upútavky na oznamy

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Zabezpečenie služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre mesto Jelšava“

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, IČO: 00 328 341, v
súlade

s ustanovením zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o verejnom obstarávaní") vyhlasuje  verejné obstarávanie na
poskytnutie služby postupom pre zákazky podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní na predmet obstarávania: "Zabezpeče ...viac...


 

Komunálne voľby 2018

Potrebné informácie ku komunálnym voľbám nájdete na:
http://www.minv.sk/?volby-oso2018 
 
VZN o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v meste Jelšava
viac...


 

Dotazníky pre obyvateľov mesta Jelšava a poskytovateľov sociálnych služieb v meste Jelšava

Mesto Jelšava zverejňuje dotazníky pre obyvateľov mesta Jelšava a poskytovateľov sociálnych služieb v meste Jelšava. Dotazníky slúžia k zberu údajov potrebných k aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb v súlade s novelou zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá je účinná od 1. januára 2018.
 
DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV
 
DOTAZNÍK PRE POSKYTOVATEĽOV
viac...


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja 2017

Terénna sociálna práca v obciach

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
154

 
 
 
13

 
 
 
89

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka