Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 
 
Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA 
 
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 
 
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti - budova haly súp. č. 781, postavenej na parcele registra C č. 1365/3, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o výmere 378,00 m2. 


 
 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja 2017

Terénna sociálna práca v obciach

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
178

 
 
 
16

 
 
 
135

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka