Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 
 
Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA 
 
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž 
 
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti - budova haly súp. č. 781, postavenej na parcele registra C č. 1365/3, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o výmere 378,00 m2. 


 
 
Čo považujete za príčinu vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 a PM 2,5 ?
 
 
154

 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja 2017

Terénna sociálna práca v obciach

Podpora opatrovateľskej služby v meste Jelšava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka