Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Upútavky na oznamy

Pozvánka na 8. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave

Pozvánka na 8. pla novane zasadnutie Mestske ho zastupitel stva v Jels ave, v stredu 25. septembra 2019 so zac iatkom o 14.30 hodine vo vel kej zasadac ke MsU .
viac...


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO JELŠAVA  Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž  
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku - poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Jelšava. 
 
viac...


 
Čo považujete za príčinu vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 a PM 2,5 ?
 
 
155

 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja 2017

Terénna sociálna práca v obciach

Podpora opatrovateľskej služby v meste Jelšava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka