Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Jelšava » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 5441
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2017076Mestské služby,Námestie republiky 63,049 16,Jelšavadodávka vlnitých plechov na opr.strechy Kejdáknestanovený 299,50 €N
72017Ing.Peter Hricovíny,Gen.Goliána 55/4 55/4,050 01,Revúcaporealizačné zameranie kanal.príp.MsÚnestanovený 200,00 €N
62017Ing.Peter Hricovíny,Gen.Goliána 55/4 55/4,050 01,RevúcaGP - zameranie poz. pod stavbou a príst.cestouk BD 277nestanovený 297,00 €N
0006922777Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8 8,821 08,Bratislavaza telefóne hovorynestanovený 322,79 €N
821700012SMZ, a.s. Jelšava,Teplá Voda 671,049 16,Jelšavaštrk - opravy jám Kejdáknestanovený 517,84 €N
17010323INOMANET s.r.o.,Armádna 795,049 16,Jelšavaoprava roztrhnutého opt.kábla požiarna zbroj.nestanovený 253,82 €N
17010322INOMANET s.r.o.,Armádna 795,049 16,Jelšavaoprava roztrhnutého opt.kábla ZOSnestanovený 225,48 €N
90349890VVS, a.s. Generálne riaditeľstvo,Komenského 50,04248,Košicekontrola tech.podmienok pripojenia na verej.kanal.MsÚnestanovený18,50 €N
4590787599SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo,824 12,BratislavaPHM Octavia 35 l tempo +dies.nestanovený97,44 €N
13831751Milk-Agro, s.r.o.,Čapajevova 36,080 46,Prešovpotraviny ZOSnestanovený87,20 €N
14041751Milk-Agro, s.r.o.,Čapajevova 36,080 46,Prešovpotraviny ZOSnestanovený36,63 €N
2017/03/07Ing.arch.Ján Katuščák - autorizovaný architekt,Mirka Nešpora 39,080 01,Prešovvyprac.PD "Prestavba BD 277"nestanovený5 280,00 €N
2017/003Mgr.art.Rudolf Boroš,Šamudovce 115,071 01,Michalovcereštaurátorský výskum 3 miestností kaštieľaa spracovanie dokumentácienestanovený1 001,67 €N
170122Štefan Házy - A JE TO,Hviezdoslavova 65/4 65/4,050 01,Revúcaoprava gamatky - kanc.prednostkynestanovený70,00 €N
2017035STROJMONT REVÚCA, s.r.o.,Okružná 38/1 38/1,050 01,Revúcaodstránenie havarijného stavu na vodov.prípojkea rozvodu vody Skalkanestanovený 120,00 €N
042017Jozef Joachím,Šafárikova 335/13 335/13,050 01,Revúcaodstránenie havarijného stavu na vodov.prípojke MMnestanovený 420,00 €N
1704425SLOVGRAM,Jakubovo nám.,813 48,Bratislavaza verejný prenos v MR 2017nestanovený38,50 €N
50172017BSS INGINIERING s.r.o.,Nám.gen. M.R.Štefánika 25/20 25/20,977 01,Breznočítačky kariet a 10-x karta na vodomery BD 334nestanovený 300,00 €N
2290114911Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu MsÚ 4/17nestanovený 280,00 €N
2290114911Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košicevyúčtovanie za el.energiu MsÚ 2/17nestanovený25,24 €N
2290133601Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu KC a MM 4/17nestanovený1 760,00 €N
2290133601Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košicevyúčtovanie za el.energiu KC a MM 2/17nestanovený 107,28 €N
2300012083Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu Kejdák 4/17nestanovený 260,00 €N
2300012083Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu Kejdák 4/17nestanovený 260,00 €N
2300012083Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu Kejdák 4/17nestanovený 260,00 €N
2300012083Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košicevyúčtovanie za el.energiu Kejdák2/2017nestanovený 171,70 €N
2300244167Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu kasárne 4/17nestanovený 320,00 €N
2300244167Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu kasárne 4/17nestanovený 320,00 €N
2300244167Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceza el.energiu kasárne 4/17nestanovený 320,00 €N
2300244167Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košicevyúčtovanie el.energie kasárne 2/2017 - dobrop.nestanovený -75,11 €N
30170012AKADEMIA BERSSIA Kristína Dibalová,Hviezdoslavov 890,930 41,Hviezdoslavovúčastnícky popl. za seminár "Zákazky s nízkouhodnotou" Ing. Repákovánestanovený70,00 €N
7416928808SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 dom služiebukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 158,20 €N
7416928406SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 MMukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 912,68 €N
2290114911Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceopravná fa za el.energiu MsÚ 1/2017 dobrop.nestanovený-6,96 €N
2290133601Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceopravná fa za el.energiu KC 1/2017nestanovený 186,31 €N
2300012083Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceopravná fa za el.energiu Kejdák 1/2017 dobrop.nestanovený -17,41 €N
2300244167Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31 31,042 91,Košiceopravná fa za el.energiu kasárne 1/2017 dobrop.nestanovený -40,39 €N
12911751Milk-Agro, s.r.o.,Čapajevova 36,080 46,Prešovpotraviny ZOSnestanovený 129,89 €N
13051751Milk-Agro, s.r.o.,Čapajevova 36,080 46,Prešovpotraviny ZOSnestanovený36,24 €N
00328341APÚMS SR,Nám. S.H.Vajanského 1,036 01,Martinúčast.popl.za konferenciu APÚMS SR - Ing.Repáková20.3.2017 135,00 €N
201702653WEBY GROUP, s.r.o.,Nižovec 2a 2a,960 01,Zvolendomena.sk - prevádzkový popl./roknestanovený21,18 €N
23032017RVC,Námestie M. Tompu,979 01,Rimavská Sobotaza školenie - Repáková, Ing.,Jankóšik, Hyžnaj, Ingnestanovený48,00 €N
1710423MAJSTER PAPIER, s.r.o. Revúca,Priemyselná 306,050 01,Revúcačistiace potreby MsÚnestanovený 239,88 €N
7416927874SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 ZOSukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený1 314,38 €N
7416927866SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 MsKukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 745,06 €N
7416927867SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 MsÚukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený1 157,78 €N
7416927868SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 kolk.ukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 720,05 €N
7416927869SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 Skalka výč.ukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 124,51 €N
7416927870SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 Skalka rešt.ukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený 219,05 €N
7416927871SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavavyúčt.plynu 01012017-28022017 MDKukonč.zmluvy, nová zml.od 3/17nestanovený1 661,73 €N
Položky 1-50 z 5441
ÚvodÚvodná stránka