Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakt

Kontaktné informácie

Mesto Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

 

 

Mesto Jelšava, Mestský úrad v Jelšave, Námestie republiky 499, 049 16 

 

 

Oznámenie o úradných hodinách počas stránkových dní 

 

Stránkové dni  Úradné hodiny 
pondelok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod .
utorok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.
streda  07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 16.30 hod.
štvrtok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.
piatok 07.00 – 12.00 hod., 12.30 – 13.30 hod.

 

 

V Jelšave, dňa  29. 05. 2018 

 

 

                                                                                               

.................................. 

               MVDr. Milan Kolesár 

primátor           

 

 

Príloha č. 9  Organizačného poriadku  Mestského úradu v Jelšave

                                                                                                                          

                                                                                               Účinnosť: od 01. 05. 2019

 

KONTAKTY

 

Mestský úrad Jelšava

 

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

Sekretariát, Asistent primátora

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Beáta Repáková

ekonom@jelsava.sk

4482 631-2

0915 791 512

104

Účtovník, majetok

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

DzN, KO, BOZP, OOÚ

Ing. Zoltán Fandák

zoltan.fandak@jelsava.sk

4482 631-2

0908 695 548

112

Mzdy, personalistika

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

pokladňa

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

112

Sociálne, školstvo,

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

0911 434 303

107

ŽP, KO, výruby

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

výstavba

Ing. arch. Jaroslav Fryč

jaroslav.fryc@jelsava.sk

4482 631-2

 

108

Projekty, VO, cestovný ruch

Ing. Erika Lelkeš

erika.lelkes@jelsava.sk

4482 631-2

0907 708 593

 

101

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

Evidencia ob.

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 631-2

0917 240 035

111

Referát bytovej politiky

Bc. Pavel Kovářik

 

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

 

115

Referát sociálnych vecí a aktivácie nezamestnaných

Martina Kederová

martina.kederova@jelsava.sk

4482 631-2

 

115

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti.

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 
Čo považujete za príčinu vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 a PM 2,5 ?
 
 
165

 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja 2017

Terénna sociálna práca v obciach

Podpora opatrovateľskej služby v meste Jelšava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka