VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 227996
Február: 1375
Dnes: 42
On-line: 2

Aktuálne dianie

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci február 2016
11-02-2016, 07:42

Termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci február 2016 sa stanovuje na 24.02.2016

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie
02-02-2016, 14:37

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil v súlade s § 6 ods. 2 na zaujatie stanoviska oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020.“

[Pokračovanie správy...]

VÝBEROVÉ KONANIE
22-01-2016, 07:57

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava, rozpočtová organizácia zriadená Mestom Jelšava podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Osvetového centra vyšehradskej kultúry so zameraním na kultúrno-osvetovú činnosť a na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Osvetového centra vyšehradskej kultúry so zameraním na knižnično-výchovnú činnosť.

[Pokračovanie správy...]

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
18-01-2016, 08:32

Zimné obdobie je obdobím, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.

[Pokračovanie správy...]

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2016
11-01-2016, 09:27

Mesto Jelšava informuje obyvateľov, že vývoz komunálnych odpadov z rodinných domov sa bude realizovať v dvojtýždňovom cykle vývozov t. j. každý druhý štvrtok (v párnom týždni).

[Pokračovanie správy...]

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava
11-01-2016, 09:18

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2016

[Pokračovanie správy...]

Oznam
29-12-2015, 13:47

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude v Jelšave v prvom štvrťroku 2016 poskytovať konzultácie nasledovne: 15. januára, 11. februára a 3. marca v čase od 9,00 do 14,00 hod. Adresa konzultačného pracoviska je Jelšava, Námestie republiky 51 – budova Komunitného centra – vchod do budovy z prednej časti, z námestia. Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc osobám, ktoré si ju z dôvodu svojej príjmovej a majetkovej situácie nemôžu dovoliť.


Oznam
16-12-2015, 16:05

Mesto Jelšava a firma Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota oznamuje obyvateľom, že vývoz komunálneho odpadu v 52. týždni sa uskutoční v stredu 23. 12. 2015.

[Pokračovanie správy...]

Oznam
10-12-2015, 18:22

Mesto Jelšava ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu Jelšava oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §30 a §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa prerokovanie Zmien a doplnkov č.4 UPN mesta Jelšava, uskutoční v čase od 14.12.2015 do 14.01.2016.

[Pokračovanie správy...]

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
08-12-2015, 18:34

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - mestskyurad@jelsava.sk.

[Pokračovanie správy...]

Oznam
25-11-2015, 10:17

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručil Mestu Jelšava upovedomenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti: „Výstavba hál na výkrm brojlerových kurčiat.“

[Pokračovanie správy...]

Oznam
25-11-2015, 09:59

Oznámenie – zmena stanovišťa veľkoobjemového kontajnera

[Pokračovanie správy...]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
20-11-2015, 11:10

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

[Pokračovanie správy...]

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“
25-10-2015, 11:24

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás zasiela Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“.

[Pokračovanie správy...]

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici apeluje na vodičov motorových vozidiel
25-10-2015, 11:19

Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Február 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
meniny má: Arpád

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 818 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU