VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 216998
Október: 1084
Dnes: 5
On-line: 1

Aktuálne dianie

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci október 2015
05-10-2015, 14:40

Termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci október 2015 sa stanovuje na: 28.10.2015

[Pokračovanie správy...]

Poďakovanie
01-10-2015, 11:15

Dňa 22. 09. 2015 zorganizovali terénni sociálni pracovníci mesta Jelšava burzu nepotrebných vecí, ktorá sa uskutočnila vo dvore evanjelickej fary. Na burze sa zúčastnili aj členovia Evanjelickej diakonie - ECAV na Slovensku a dobrovoľníci z Mz YMCY Revúca, ktorí ponúkali veľmi zaujímavý a nový tovar za symbolické ceny.

[Pokračovanie správy...]

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci september 2015
22-09-2015, 08:05

Termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci september 2015 sa stanovuje na 23. 09. 2015.

[Pokračovanie správy...]

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave
17-09-2015, 14:08

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 23. septembra 2015 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

[Pokračovanie správy...]

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet IV. ročník
16-09-2015, 10:05

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník.

[Pokračovanie správy...]

DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU
16-09-2015, 09:56

Máte na povale alebo v skrini veci, ktoré už nevyužívate? Napríklad knihy, oblečenie
pre deti a dospelých, hračky alebo športové potreby, ktoré už nepotrebujete, použitú elektroniku, bytový textil, domáce potreby, nepotrebné kusy nábytku, pracovné
náradie a iné.

[Pokračovanie správy...]

OZNÁMENIE
10-09-2015, 09:48

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja na roky 2015 - 2023.“

[Pokračovanie správy...]

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici UPOZORŇUJE OBČANOV
30-07-2015, 08:57

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

[Pokračovanie správy...]

Mesto Jelšava ponúka na prenájom dva dvojizbové byty v zrekonštruovanom bytovom dome
30-09-2015, 11:42

Mesto Jelšava ponúka na prenájom dva dvojizbové byty v zrekonštruovanom bytovom dome č. súp. 274 na Armádnej ulici. Ide o byt na prízemí s rozlohou 47,87 m2 a byt na prvom poschodí s rozlohou 48,25 m2. Byty pozostávajú z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kúpeľňa, kuchyňa, WC. V bytoch je možnosť pripojenia na internet. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na mestskom úrade v Jelšave, alebo na tel. čísle 058/ 448 2 631.

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Špeciálny materiál - vakcína "
01-07-2015, 08:02

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Špeciálny materiál - vakcína pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

OZNÁMENIE
20-06-2015, 11:40

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja,“ ktorého obstarávateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

[Pokračovanie správy...]

Oznam
15-06-2015, 11:29

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

[Pokračovanie správy...]

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2015 – 2022
10-06-2015, 14:16

Pokiaľ chce mesto Jelšava i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.

[Pokračovanie správy...]

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE
13-05-2015, 10:59

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) týmto upozorňuje všetkých vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

[Pokračovanie správy...]

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
13-05-2015, 10:51

V zmysle Z 39/2013 o IPKZ, § 3 odst.4 Vás žiadame o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného pre šachtové pece.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2 3   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Október 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Boris

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 708 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU