VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 203304
Máj: 2754
Dnes: 2
On-line: 1

Aktuálne dianie

DNI MESTA JELŠAVA 2015
25-05-2015, 13:41

DNI MESTA JELŠAVA 2015

[Pokračovanie správy...]

ZÁHRADKÁRSKE TAJOMSTVO POD ŠTOPĽOM
25-05-2015, 13:36

Dopestovali ste bohatú úrodu ovocia a časť z nej ste použili na výrobu domácej pálenky? Neváhajte a príďte sa svojim produktom pochváliť na 12. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku.

[Pokračovanie správy...]

SÚŤAŽ VO VARENÍ GEMERSKÝCH GULIEK
25-05-2015, 13:21

Mesto Jelšava pozýva na XI. ročník SÚŤAŽE VO VARENÍ GEMERSKÝCH GULIEK.

[Pokračovanie správy...]

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave
25-05-2015, 10:57

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 27. mája 2015 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

[Pokračovanie správy...]

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci máj 2015
19-05-2015, 07:28

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci máj 2015 sa stanovuje na 27.05.2015

[Pokračovanie správy...]

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE
13-05-2015, 10:59

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) týmto upozorňuje všetkých vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

[Pokračovanie správy...]

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
13-05-2015, 10:51

V zmysle Z 39/2013 o IPKZ, § 3 odst.4 Vás žiadame o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného pre šachtové pece.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
07-05-2015, 11:19

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti - parcely registra C č. 377/5 vo výmere 1 547 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej – katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?
11-03-2015, 16:01

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každú sobotu v areáli bývalých palív a stavebnín na Teplickej ulici v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.

[Pokračovanie správy...]

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci marec 2015
11-03-2015, 13:16

Termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci marec 2015 sa stanovuje na 24. 03. 2015

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Vzdelávacie aktivity pre projekt "Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život" ."
25-02-2015, 13:45

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Vzdelávacie aktivity pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci február 2015
11-02-2015, 18:13

Termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci február 2015 sa stanovuje na: 25. 02. 2015

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk
11-02-2015, 17:57

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Stravné pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk
06-02-2015, 13:44

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zdravotných osvetárov a rómsku občiansku hliadku "

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Máj 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
meniny má: Petronela, Petrana

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 559 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU