Aktuálne dianie

Zmena vývozu komunálneho odpadu v 42. týždni
13-10-2014, 15:39

Firma Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota a Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že vývoz komunálneho odpadu z bytových domov a od podnikateľských subjektov sa z technických príčin uskutoční v stredu 15. 10. 2014.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13-10-2014, 11:29

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - budova sup. č. 355, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 659 a priľahlý pozemok - parcela registra C č. 660 v k.ú. Jelšava, zapísaného na LV č.1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
10-10-2014, 07:23

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – budova, sup. č. 157 na parcele registra C č. 445 zapísaná na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Zmena termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave
08-10-2014, 12:56

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o zmene termínu 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční dňa 30. 10. 2014 t. j. vo štvrtok so začiatkom o 14.30 hod vo veľkej zasadačke MsÚ.

[Pokračovanie správy...]

Výberové konanie na dve (2) pracovné miesta rómskych zdravotných osvetárov
02-10-2014, 19:20

Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje výberové konanie na dve (2) pracovné miesta rómskych zdravotných osvetárov

[Pokračovanie správy...]

Výberové konanie na šesť (6) pracovných miest členov občianskej hliadky
02-10-2014, 19:10

Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje výberové konanie na šesť (6) pracovných miest členov občianskej hliadky

[Pokračovanie správy...]

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?
30-09-2014, 17:36

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každú sobotu v mesiaci október v areáli bývalých palív a stavebnín na Teplickej ulici v čase od 09.00 hod do 14.00 hod.

[Pokračovanie správy...]

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
24-09-2014, 15:30

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla v Jelšave

[Pokračovanie správy...]

Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum
18-07-2014, 13:24

Realizácia projektu „Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum´´ sa uskutočňuje v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1.Infraštruktúra sociálnych služieb , sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier, ROP -2, 1b-2012/01.

[Pokračovanie správy...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí
11-07-2014, 11:38

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

[Pokračovanie správy...]

Rádio Regina - Štvorlístok z vášho mesta
30-06-2014, 09:50

V dnešnom Štvorlístku budeme hovoriť o Jelšave, o jej súčasnosti i minulosti.

[Pokračovanie správy...]

Zmena termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave
16-04-2014, 17:33

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o zmene termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl a máj 2014 z organizačných dôvodov.

[Pokračovanie správy...]

Zavedenie zberu použitých jedlých olejov a tukov v meste Jelšava
14-04-2014, 07:57

Mesto Jelšava v spolupráci s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota informuje obyvateľov o zavedení zberu zložky biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – použitých jedlých olejov a tukov.

[Pokračovanie správy...]

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI vykonania auditu v subjekte verejného záujmu
03-04-2014, 11:09

Ing. Vojtech Sivák, bydlisko: Kuzmányho 13, 040 01 Košice, audítor, licencia SKAU č. 149, vykonal v subjekte verejného záujmu – Mesto Jelšava audit ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

[Pokračovanie správy...]

Plán zberu TKO a SEZ v meste Jelšava
23-12-2013, 08:39

Plán zberu TKO a SEZ v meste Jelšava

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Október 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Vendelín

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 315 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU